Wat is passief beleggen?

laatste update: 02-2023


Wat is passief beleggen?

Het doel van passief beleggen is het zo goed mogelijk proberen te volgen de markt. Met de markt bedoelen we de algemene trend op de beurs. Daarom belegt een passieve belegger zo gespreid mogelijk in alle beschikbare aandelen of obligaties die er zijn.

De beste manier om dat te doen, is door middel van indexfondsen en ETF’s. Dit zijn een soort mandjes met beleggingen die in honderden of soms duizenden bedrijven tegelijk beleggen. Passief beleggen wordt daarom ook vaak indexbeleggen genoemd.

Passief beleggen heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van actief beleggen.
– Passief beleggen is transparant doordat je precies weet waar je in belegt.
– De kosten van een passieve beleggingsstijl zijn vaak lager dan een actieve beleggingsstijl.
– juist vanwege de lagere kosten is het rendement van passief beleggen hoger dan dat van actief beleggen.

Let op; rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Meer weten? Ga naar www.axento.nl

Deze video is gemaakt door Axento vermogensbeheer en is een marketingcommunicatie-uitgave. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en mag nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Voor de juistheid en de volledigheid van de informatie in deze publicatie kunnen wij niet instaan.

Elke belegging in financiële instrumenten brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt uw inleg verliezen.