Wat is een indexfonds?

laatste update: 01-2023


Wat is een indexfonds?
Een indexfonds is een beleggingsfonds dat een bepaalde beursindex volgt, bijvoorbeeld de AEX of de S&P 500. Het fonds volgt altijd de index, ongeacht wijzigingen in de markt. Daarom is beleggen in een indexfonds een vorm van passief beleggen.

De fondsbeheerder van een indexfonds kan de index op twee manieren nabootsen. Het kan door middel van fysieke replicatie of synthetische replicatie.
Bij fysieke replicatie koopt de fondsbeheerder precies dezelfde effecten aan als in de index die hij volgt.
Bij synthetische replicatie wordt een derivatenconstructie opgezet om het rendement van de index na te bootsen.

Beleggen in een indexfonds kent een aantal voordelen.
Zo is het een vorm van passief beleggen. Dit houdt in dat de markt niet getimed wordt, maar dat er naar de lange termijn wordt gekeken.
Daarnaast heeft een indexfonds lage kosten, doordat effecten niet steeds worden gekocht en verkocht.

De waarde van je beleggingen kan fluctueren.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Deze video is gemaakt door Axento vermogensbeheer en is een marketingcommunicatie-uitgave. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en mag nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Voor de juistheid en de volledigheid van de informatie in deze publicatie kunnen wij niet instaan.

Elke belegging in financiële instrumenten brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt uw inleg verliezen.