Wat is een future? in 2022

laatste update: 07-2022


Wat is een future?
Een future is een afgeleid beleggingsproduct. Het is een contract tussen koper en verkoper, waarbij de koper op een vastgesteld tijdstip een vastgestelde hoeveelheid van de onderliggende waarde van het contract moet kopen voor een vastgestelde prijs.

Er zijn een aantal belangrijke factoren binnen zo’n contract die we even uitleggen.
Als eerste de onderliggende waarde. Omdat een future een derivaat is, is het gebaseerd op een onderliggend product. Dit kan bijvoorbeeld een set aandelen of een index zijn.
De uitoefenprijs van een future is de prijs waarvoor de onderliggende waarde uiteindelijk gekocht moet worden.
De expiratiedatum is de datum waarop de onderliggende waarde daadwerkelijke gekocht moet worden.
De margin wordt ook wel de waarborgsom genoemd. Het is het bedrag dat je op je beleggingsrekening apart moet zetten als garantie voor de verkoper.
Een future werkt met een hefboom. Dat houdt in dat je met een kleine inleg een grote positie in kunt nemen.

Je kunt bij een future zowel een long als short positie innemen.
Wanneer je verwacht dat de waarde van de onderliggende producten gaat stijgen, kun je een future long kopen. Wanneer de koers inderdaad is gestegen en hoger ligt dan de uitoefenprijs, maak je winst. Wanneer de koers niet is gestegen maak je verlies.
Wanneer je verwacht dat de waarde van de onderliggende producten gaat dalen, kun je een future short kopen. Je moet de onderliggende waarde dan verkopen op de expiratiedatum. Wanneer de waarde inderdaad is gedaald, kun je de onderliggende waarde dus relatief duur verkopen. Daarmee maak je winst.

Futures zijn risicovolle beleggingsproducten. Dat komt door de hefboomwerking. Daardoor kun je niet alleen hoge winsten behalen, maar ook net zulke hoge verliezen. Daarnaast kun je onbeperkt verlies lijden. Wanneer je een aandeel koopt, verlies je maximaal je inleg. Door de hefboom kun je nog veel meer geld verliezen.

De waarde van je beleggingen kan fluctueren.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer weten? Ga naar www.axento.nl

Deze video is gemaakt door Axento vermogensbeheer en is een marketingcommunicatie-uitgave. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en mag nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Voor de juistheid en de volledigheid van de informatie in deze publicatie kunnen wij niet instaan.

Elke belegging in financiële instrumenten brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt uw inleg verliezen.

2 gedachten over “Wat is een future? in 2022”

Reacties zijn gesloten.