Wat is de bèta bij beleggen?

laatste update: 01-2023


De bèta bij beleggen is een maatstaf waarmee je de volatiliteit van een aandeel ten opzichte van de markt kunt weergeven.
Bij een bèta van 1 is de beweeglijkheid van het aandeel gelijk een die van de markt. Is de bèta hoger dan 1, dan is de volatiliteit van het aandeel groter dan die van de markt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij cyclische aandelen. Is de bèta lager dan 1, dan stijgt of daalt het aandeel minder sterk dan de markt. Dit is het geval bij defensieve aandelen.

We geven een voorbeeld. We gebruiken de AEX index als maatstaf. Aandeel A heeft een bèta van 0,8 en aandeel B heeft een bèta van 1,5. Wanneer de koers van de AEX met 1% stijgt, zou aandeel A in theorie gemiddeld met 0,8% moeten stijgen. Aandeel B zou met 1,5% stijgen. Dit geldt natuurlijk ook wanneer de AEX daalt.

Je kunt de bèta dus gebruiken om de volatiliteit van een aandeel te bepalen. Een hoge volatiliteit kan duiden op een hoger risico.
Houd wel in gedachten dat de bèta niet je enige graadmeter moet zijn om te bepalen welke aandelen te kopen. De bèta is namelijk gebaseerd op historische resultaten en geeft het verwachte rendement weer. Je kunt er niet blind op vertrouwen dat de beweeglijkheid in de toekomst precies hetzelfde zal zijn.
Ook is het belangrijk dat de bèta over een zo lang mogelijke periode berekend is. Dat vergroot de nauwkeurigheid van de graadmeter.

De waarde van je beleggingen kan fluctueren.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Deze video is gemaakt door Axento vermogensbeheer en is een marketingcommunicatie-uitgave. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en mag nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Voor de juistheid en de volledigheid van de informatie in deze publicatie kunnen wij niet instaan.

Elke belegging in financiële instrumenten brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt uw inleg verliezen.