Opmerkelijke conclusies op basis van 100 jaar koershistorie

laatste update: 12-2022


http://www.beleggen.com/training
Succesvol beleggen in nog geen 10 minuten per week
Meld je aan voor de gratis LIVE online training
De koershistorie kan ons veel leren. Indexbeleggen wordt nog steeds door diverse partijen gepromoot, ondanks de teleurstellende resultaten. En niet alleen in de afgelopen decennia. Daarom ben ik eens gaan spitten in de koershistorie van de Dow Jones en kwam tot opmerkelijke conclusies.

DJIA 100 jaar koershistorie

Begin zo vroeg mogelijk
Het uitgangspunt bij één van mijn voorgaande analyses was, dat je zo vroeg mogelijk moet beginnen met beleggen, zeg bij je geboorte en stopt op je 65ste. Ik ben teruggegaan tot 1900 in de koershistorie van de Dow Jones en heb 57 periodes van 65 jaar bekeken, om het toeval van een geschikt in- of uitstapmoment zoveel mogelijk te elimineren.

Gemiddelde stijging van de Dow
De gemiddelde koersstijging van deze 57 verschillende periodes van 65 jaar bleek uit te komen op 5,51%. Dit komt overigens redelijk overeen met de eerder berekenende gemiddelde stijging van de Dow sinds de start op 26 mei 1896 op 40,94 punten. Wanneer we de samengestelde interest berekenen over een periode van 125 jaar, dan komen we uit op op basis van de koershistorie op 5,44%. Voor de goede orde, dit is exclusief dividend.

Vertienvoudiging van het kapitaal
Laten we eens kijken naar iemand die op 1 januari 1913 begon met beleggen. De Dow stond toen op 64,55 punten. En na 65 jaar stond de Dow op 831,17 punten. Het kapitaal vertienvoudigde weliswaar, maar op jaarbasis komt dit uit op slechts 4,01%, één van de slechtste periodes van 65 jaar over de gehele koershistorie.

Verhonderdvoudiging van het kapitaal
De ‘geluksvogel’ die begon op 1 januari 1933, tijdens de grote depressie, begon op een stand van de Dow Jones van 60,26 punten en eindigde in 1998, vlak voor de internetbubbel uit elkaar spatte, op 7918,5 punten, een gemiddelde stijging van 7,79%.

Dit zou het beste resultaat zijn geweest in de periode dat we hebben gekeken naar de koershistorie van de Dow.