Oorwinning ten spyte van vervolging | Openbaring 6:9-17 | 9 Januarie 2022 in 2022

laatste update: 10-2022


Ds Hardus Lee
Skriflesing: Openbaring 6v9-17
Preekteks: Openbaring 6v11
Tema: Oorwinning ten spyte van vervolging.

Bankbesonderhede vir kollektes en bydraes:
Kerkkas
ABSA
Rek. nr.: 1430340111
(Bydraes verwysing: NAAM EN VAN)

Diakonie
ABSA
Rek. nr.: 1430280127