Ken Fisher legt uit hoe volatiliteit op de aandelenmarkten in elkaar steekt in 2022

laatste update: 10-2022


Ken Fisher (oprichter, Executive Chairman en Co-Chief Investment Officer van Fisher Investments) herinnert iedereen eraan dat volatiliteit op de aandelenmarkten normaal is en deelt tips die beleggers helpen omgaan met moeilijke marktomstandigheden. Ken is van mening dat om te kunnen profiteren van de gemiddelde langetermijngroei op aandelen, het belangrijk is om af en toe volatiele periodes te leren doorstaan.

Om beleggers te helpen kalm te blijven en zich te concentreren op de langetermijnresultaten, raadt Ken aan de dagelijkse nieuwskoppen te vermijden en niet te vaak het saldo van uw portefeuille te controleren. In plaats daarvan is het een gezonde gewoonte om aandacht te besteden aan leuke activiteiten, zoals lichaamsbeweging of tijd besteden met uw vrienden en familie, waarmee beleggers op koers kunnen blijven om hun financiële doelen te bereiken. Tot slot, stelt Ken voor om een betrouwbare beleggingsadviseur onder de arm te nemen die u wellicht kan helpen om moeilijke marktomstandigheden te doorstaan als marktvolatiliteit u te veel stress oplevert.

Als u meer wilt weten over de marktvisie van Ken Fisher, ga dan naar

Volg ons op onderstaande kanalen:
Facebook –
Twitter –
LinkedIn –

Dit commentaar bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland, Fisher Investments Luxembourg, Sàrl en Fisher Investments, en dient niet te worden beschouwd als een persoonlijk beleggings- of fiscaal advies of als een weergave van hun prestaties of die van hun cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat zij deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de in dit document gemaakte voorspellingen juist zijn. Het is mogelijk dat niet alle voorspellingen die in het verleden gedaan werden, of in de toekomst gedaan zullen worden, qua juistheid vergelijkbaar zijn met de in dit document gedane voorspellingen.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, in Nederland gebruikt (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ondernemingsnummer: B228486), onder toezicht staat van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en waarvan de statutaire zetel is gevestigd te K2 Building, Forte 1, Third floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal helemaal of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.