Hoe vraag en aanbod de prijzen van aandelen beïnvloeden | Fisher Investments België [2019]

laatste update: 05-2023


Iedereen die lessen economie heeft gevolgd, begrijpt hoe vraag en aanbod de prijs van goederen kan sturen. Kapitaalmarkten zijn echter niet-lineair, hetgeen betekent dat aandelen niet op dezelfde manier reageren op vraag en aanbod als traditionele goederen en diensten. Ken Fisher legt in deze video uit hoe die ingewikkelde dynamiek werkt.
De vraag geeft de gretigheid weer van een koper om iets te bezitten, dus op korte termijn kunnen aandelen in elke richting bewegen gebaseerd op de emotie en het sentiment van de beleggers, afhankelijk van hun houding tegenover de aandelenmarkt op dat bepaald moment. Als u aanbod en vraag met elkaar vergelijkt voor kapitaalmarkten is het aanbod veel krachtiger en verbonden met de economie, want als het in het belang van een bedrijf is, zullen ze hun aanbod verminderen om hun inkomsten per aandeel te verhogen. Omgekeerd zullen ze nieuwe aandelen uitgeven als dat een efficiënte manier is om kapitaal aan te trekken. Aangezien het proces van het creëren en vernielen van het aandelenaanbod traag verloopt, kan het langer duren vooraleer veranderingen gebaseerd op aanbod de prijzen beïnvloeden, maar prijzen kunnen op lange termijn veel meer bewegen gebaseerd op het aanbod.
Zoals de beroemde belegger Benjamin Graham het zei, “Op de korte termijn zijn aandelen een stemmachine en op de lange termijn een weegschaal.” Met andere woorden, op de korte termijn bewegen aandelen gebaseerd op vraag en sentiment en op de lange termijn gebaseerd op aanbod.

Stuur ons een bericht via:
Facebook – –
Twitter –
LinkedIn – – e