Hoe een centrale bank in het Caribisch gebied haar goudherwaarderingsrekening gebruikte om verliezen te dekken in 2023

laatste update: 05-2023


Mijnheer

Door een deel van haar goudreserves te verkopen en direct terug te kopen, is de centrale bank van Curaçao en Sint Maarten erin geslaagd haar goudherwaarderingsrekening te gebruiken om verliezen in 2021 te compenseren. Omdat veel andere monetaire autoriteiten momenteel verliezen lijden

Balans van de centrale bank

Kapitaal-, voorzieningen- en herwaarderingsrekeningen van de nationale centrale banken

Het totale eigen vermogen van CBCS en de correlatie van GRA met de goudprijs

CBCS jaarverslag 2021 pagina met gerealiseerde goudwinsten

Plaats een reactie