Het ‘tijdperk van value aandelen’ is eigenlijk nog maar net begonnen


We hebben nog altijd de indruk dat beleggers niet goed begrijpen dat we in een nieuw value tijdperk zitten op de beurs. Value Jagers heeft ruim 2 jaar geleden het nieuwe ‘value tijdperk’ uitgroepen wat tot op heden een succes is gebleken. Toch zien we dat beleggers al weer geloven dat dit ‘value tijdperk’ weer voorbij is.

In deze video laten we u zien dat het ‘tijdperk van value aandelen’ eigenlijk nog maar net begonnen is. Wie het eerste station heeft gemist, kan nog altijd op de trein springen met als eindstation … veel meer value land.

Onze value rapporten (10) eens uitproberen voor slechts 50 euro per maand? Ga snel naar:

00:00 Intro
00:53 Iedereen spreekt over de comeback van technologieaandelen, maar …
02:12 Value aandelen nog steeds goedkoop gewaardeerd
04:30 Hoeveel moeten groeiaandelen groeien om deze overwaardering te rechtvaardigen?
06:00 Redenen waarom value aandelen beter blijven presteren
07:20 Waarom Value Jagers
08:45 Exclusief YouTube abonnement Value Jagers Combi :

Contact: info@valuejagers.com
********************************************
Disclaimer: Deze video is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan deze video en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Deze video is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van deze video.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in deze video. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze video via internet verzonden worden.

1 gedachte over “Het ‘tijdperk van value aandelen’ is eigenlijk nog maar net begonnen”

Reacties zijn gesloten.