EFT/ emotionele onvolwassenheid. TDCcoaching.com

laatste update: 05-2022


Soms kan je als volwassene een kinderlijke reactie vertonen. Hoewel je een volwassen, intelligent persoon bent, betrap je jezelf er op dat je reageert zoals een kind van 14 jaar of 5 jaar of… jaar zou reageren.
Dit kan zijn oorzaak hebben in het emotioneel onvolwassen zijn. Dit betekent dat je in je jeugd niet de ruimte of vrijheid hebt gehad om het spectrum aan emoties te kunnen ontplooien, of tot ‘volle wasdom’ te laten komen.

voor meer informatie ga naar www.TDCcoaching.com