Duurzaam beleggen in Renewable Debt | Rentmeesters van de toekomst | a.s.r. vermogensbeheer

laatste update: 05-2023


Investeren in de energietransitie is cruciaal en tegenwoordig niet meer dan logisch. Maar wat maakt écht impact? Tom gaat in gesprek met Vincent van Bijleveld (Finance Ideas) en Jules Koekkoek (a.s.r.) over het belang van beleggen in Renewables.

Deze podcast is reclame voor a.s.r. Beluister de disclaimer aan het einde. De inhoud van de podcast sluit aan op de wettelijke SFDR-duurzaamheidsaspecten en op de algemene duurzaamheidsdoelstellingen van a.s.r.

Meer weten over SFDR:

Meer informatie over duurzaamheidsdoelstellingen a.s.r.: e