“De oplossing voor angst en ziekte (ook corona) – Hugo Van Leemputten – 2020-03-22 (livestream)

laatste update: 05-2023


Hartelijk welkom bij onze livestream. Vandaag spreekt Hugo Van Leemputten over “De oplossing voor angst ook ziekte (ook corona)”.
Geniet van de boodschap en wees erdoor gezegend en opgebouwd.

Gebedsverzoeken kunnen via onze digitale gebedsdoos doorgegeven worden:

Bent U ook gezegend door deze boodschap? Uw gift maakt het mogelijk om Vaders genezende liefde wereldwijd bekend te maken!

Postrek: 000-0878916-96
IBAN BE65 0000 8789 1696
BIC BPOTBEB1
P/a Bergstraat 156
3010 Kessel-lo
België

GOED NIEUWS VOOR GIFTEN VANUIT NEDERLAND
Uw gift is belastingaftrekbaar als u ze overmaakt via Stichting Evangelisch Dienstbetoon België
Adres: Vrijheer 10, 4564 DL St.Janssteen
Bank: Rabo-bank van West-Zeeuws-Vlaanderen
Bankrekening NL41 RABO 0147 8699 00 (BIC: RABONL2U) met vermelding van “Gift voor Gods Ambassade”.

Deze stichting is door de Nederlandse belastingdiensten erkend op basis van de ANBI-regeling!