Alibaba: resultaten fiscaal tweede kwartaal sterker dan verwacht (NYSE:BABA)

laatste update: 12-2022


Robert Weg

Artikel proefschrift

Alibaba Groep Holding Limited (NYSE: BABY, BABAF) maakte donderdagochtend zijn meest recente kwartaalresultaten bekend. Het bedrijf deed het qua winst beter dan verwacht, en de onderliggende prestatie was verre van slecht als we de macro bekijken omgeving. Nu de waardering ultralaag blijft, blijft Alibaba een keuze met een aanzienlijk opwaarts potentieel, hoewel de risico’s niet mogen worden verwaarloosd.

Wat er is gebeurd?

Alibaba rapporteerde resultaten voor het tweede kwartaal van 2023 die de schattingen op de bovenste regel misten, maar de winstgevendheid was sterker dan wat analisten hadden voorspeld:

BABA-resultaten

Alfa zoeken

De inkomsten stegen met 3%, wat niet was ingeschat, aangezien analisten een groei hadden voorspeld tussen de 4% en 5%. Tegelijkertijd presteerde Alibaba echter met meer dan 10% beter dan de winst per aandeel. Dat is aantoonbaar belangrijker dan de gemiste omzet, aangezien winst (en cashflow) uiteindelijk telt voor investeerders.

Prestaties: niet slecht gezien de macro-omgeving

Als een voormalige groeihoogvlieger een omzetgroei van 3% realiseert, roept dat natuurlijk wat vragen op. Maar er zijn veel dingen om hier rekening mee te houden. Ten eerste wordt Alibaba lang niet meer gewaardeerd als een groeiaandeel. In plaats daarvan handelt het momenteel in gebieden met een diepe waarde. Er zit niet veel groei meer in het aandeel ingeprijsd — je zou zelfs kunnen stellen dat Alibaba geprijsd is alsof het nooit meer zal groeien, aangezien het aandeel hier wordt verhandeld met een winstrendement van 9%-10% .

Ten tweede is de macro-omgeving van belang. Alibaba is een verhaal van de Chinese consument en de Chinese consument krijgt te maken met verschillende tegenwind. Problemen met de Chinese vastgoedmarkt hebben het consumentenvertrouwen geschaad, wat resulteert in een klap voor discretionaire uitgaven. Ook blijven harde COVID-maatregelen, waaronder grote lockdowns, de economische groei in het land schaden. In een dergelijke omgeving hebben retailers, zelfs online retailers, moeite om bedrijfsgroei te genereren. Het goede is dat Alibaba waarschijnlijk zijn omzetgroei en bedrijfsprestaties zal zien verbeteren zodra het economische beeld in China opklaart. Wanneer de COVID-maatregelen in China worden versoepeld – de timing daarvan is niet bekend, maar het zal uiteindelijk gebeuren – dan zou de economische groei weer moeten aantrekken en zullen consumenten meer geneigd zijn hun geld uit te geven. Zodra dat gebeurt, zou Alibaba zijn inkomsten weer meer moeten zien groeien, denk ik. De vrij lage groei die we vandaag zien, wordt dus grotendeels veroorzaakt door macro-economische tegenwind en niet door een bedrijfsspecifiek probleem.

Het is ook belangrijk om de omzetgroei van Alibaba te zien ten opzichte van die van Amerikaanse branchegenoten. Veel andere technologieaandelen leveren ook niet veel bedrijfsgroei op. Amazon (AMZN), bijvoorbeeld, zag zijn omzet in de eerste helft van het jaar met 7% groeien — in een tijd dat de inflatie maar liefst 9% bedroeg. De omzetgroei van Alibaba tijdens het meest recente kwartaal was lager, namelijk 3%, maar de inflatie is ook veel lager in China dan in de VS en Europa. Voor het lopende jaar wordt de consumenteninflatie voorspeld op 2%-3% in China, dus de groei in reële termen is relatief vergelijkbaar als we kijken naar Amazon en Alibaba — het grote verschil is dat BABA wordt verhandeld tegen een zeer lage waardering, terwijl Amazon handelt tegen een zeer hoge waardering (90x achterblijvende nettowinst).

Kijkend naar de onderliggende bedrijfsprestaties van Alibaba, zijn er enkele bemoedigende trends. Zo verbeterde de EBITA van het bedrijf jaar op jaar met maar liefst 29%, ondanks de lage omzetgroei. Dit laat zien dat Alibaba meer focus heeft gelegd op het stimuleren van winstgevendheid, wat een goede zaak is voor beleggers. Een mentaliteit van groei ten koste van alles die resulteert in een meer uitgesproken omzetgroei, maar die gepaard gaat met te hoge uitgaven aan bedrijfskosten, creëert geen waarde voor aandeelhouders. Een minder uitgesproken omzetgroeipercentage dat hand in hand gaat met een aanzienlijk operationeel hefboomeffect en dat een betekenisvollere winstgroei stimuleert, is echter goed voor beleggers.

Ook Alibaba zag zijn kasstromen drastisch verbeteren. De operationele cashflow bedroeg $ 6,6 miljard, een stijging van maar liefst 31% op jaarbasis, grotendeels gedreven door de verbeterde winstgevendheid van het bedrijf. Aangezien Alibaba ook zijn groei-uitgaven terugschroefde naar de meest veelbelovende gebieden, groeide de vrije kasstroom nog meer (omdat het bedrijf terughoudend was met kapitaaluitgaven). De vrije kasstromen tijdens het kwartaal bedroegen in totaal $ 5,0 miljard, een stijging van meer dan 60% op jaarbasis. Dat is $ 20 miljard op jaarbasis, wat zeer gunstig afsteekt bij de marktkapitalisatie van $ 210 miljard die Alibaba momenteel verhandelt. Met andere woorden, het bedrijf handelt tegen ongeveer 10,5x de huidige vrije cashflow. Als Alibaba zijn kasstromen nooit meer zou laten groeien, en als het bedrijf tevreden zou zijn met het teruggeven van zijn kasstromen aan zijn eigenaren, zouden investeerders een jaarlijks rendement van bijna 10% per jaar kunnen verwachten, aangezien het vrije kasstroomrendement op 9,5% is gebaseerd. op de meest recente kwartaalresultaten. Dat is geen bijzonder optimistisch scenario, aangezien ik denk dat er een vrij goede kans is dat de vrije kasstromen op de lange termijn zullen groeien – vooral als de Chinese economie weer opengaat, omdat dat zou moeten resulteren in een impuls voor de bedrijfsgroei van BABA.

Alibaba gebruikt zijn enorme kasstromen al voor aandeelhoudersrendementen. In het kader van het aandeleninkoopprogramma van $ 25 miljard heeft BABA al voor $ 18 miljard aan aandelen teruggekocht – ongeveer 9% van de huidige marktkapitalisatie. Ik denk dat dit zal doorgaan, mogelijk in een nog hoger tempo, aangezien BABA zojuist haar autorisatie heeft verhoogd met nog eens $ 15 miljard. Dit geeft Alibaba een ongebruikte inkoopautorisatie van $ 22 miljard – meer dan 10% van de huidige marktkapitalisatie. Aangezien BABA sterke vrije kasstromen heeft en bovendien een aanzienlijke nettokaspositie, zou het in theorie in een vrij fors tempo aandelen kunnen terugkopen. De nettokaspositie, gedefinieerd als geldmiddelen en kasequivalenten, kortetermijninvesteringen en andere schatkistbeleggingen opgenomen in aandelen en andere investeringen op de geconsolideerde balansen, bedroeg aan het einde van het kwartaal in totaal $68 miljard. Dat is gelijk aan ongeveer een derde van BABA’s marktkapitalisatie. Dit betekent dat het bedrijf in theorie ongeveer een derde van zijn aandelen zou kunnen terugkopen als het al dit geld zou besteden aan terugkopen (wat echter onwaarschijnlijk is). Tegelijkertijd suggereert de grote nettokaspositie dat de waardering van BABA nog lager is dan op het eerste gezicht lijkt. Wanneer we het winstveelvoud en het vrije kasstroomveelvoud aanpassen voor de nettokasstroom van Alibaba, wordt het bedrijf niet gewaardeerd op 10x tot 11x de nettowinst/vrije kasstroom. In plaats daarvan daalt de voor contanten gecorrigeerde waardering tot ongeveer 7x de nettowinst of vrije kasstroom, wat erg goedkoop is, zowel in absolute termen als in verhouding tot hoe Alibaba in het verleden werd gewaardeerd.

Kansen en risico’s

De lage waardering en het potentieel om de bedrijfsresultaten te verbeteren zodra de Chinese economie weer opengaat, resulteert in een aanzienlijk opwaarts potentieel voor de aandelen van BABA – als het goed gaat. Wanneer de zorgen in China na verloop van tijd zouden afnemen, zou het voor Alibaba helemaal niet schandalig zijn om weer tegen 15x tot 20x de nettowinst te handelen. Ik verwacht dat niet op korte termijn, maar het zou over een paar jaar kunnen gebeuren, zolang er geen grote nieuwe problemen opduiken. Alibaba is dus een aandeel met een redelijk goed rendementspotentieel als het goed gaat.

Tegelijkertijd mogen risico’s natuurlijk niet worden verwaarloosd. Het grootste risico in de ogen van veel beleggers is niet gebonden aan BABA als bedrijf, maar eerder aan het land waarin het voornamelijk actief is. Chinese aandelen zijn onbemind vanwege onzekerheden over het COVID-beleid en vanwege zorgen over een mogelijke escalatie van de Taiwanese strijd. Dat zou Alibaba inderdaad behoorlijk veel pijn doen, maar dat gezegd hebbende, veel niet-Chinese bedrijven die afhankelijk zijn van China of Taiwan als eindmarkt of productiepartner zouden ook zwaar worden getroffen — denk aan NVIDIA (NVDA), Tesla (TSLA ), Appel (AAPL). Aangezien geen van deze bedrijven is geprijsd op een ramp, ondanks hun uitgesproken kwetsbaarheid ten opzichte van een escalerend conflict in Taiwan, is het verrassend om te zien dat Chinese aandelen vaak worden geprijsd alsof grote problemen vrij zeker zijn.

Ik ben dan ook van mening dat beleggers zeker de risico’s in de gaten moeten houden als het gaat om beleggen in BABA. Maar beleggers zouden deze risico’s niet noodzakelijkerwijs moeten zien als een reden om niet eens naar BABA te kijken, aangezien het mij lijkt dat de risico’s al zijn verwerkt in de zeer lage aandelenkoers en waardering van BABA.

Afhalen

Alibaba Group groeide niet veel tijdens het kwartaal, maar dat was te verwachten. De macro-economische omgeving is vandaag de dag zwaar voor consumentenspelers in China, en Alibaba heeft daadwerkelijk solide vooruitgang geboekt bij het vergroten van zijn winsten en kasstromen.

Aangezien de aandelen van Alibaba zijn geprijsd op een ramp, is er een aanzienlijk opwaarts potentieel als een ramp kan worden vermeden. Voor degenen die bereid zijn de risico’s te dragen, zou BABA dus een geschikte keuze kunnen zijn bij de huidige ultralage waardering.

Noot van de redactie: dit artikel bespreekt een of meer effecten die niet op een grote Amerikaanse beurs worden verhandeld. Wees u bewust van de risico’s die aan deze aandelen zijn verbonden.

Plaats een reactie