Afwijkingen en draaipunten | Alfa zoeken

laatste update: 12-2022


langzaam

Door Erik L. Knutzen, CFA, CAIA

De uitbundige reactie op de inflatiegegevens van afgelopen donderdag suggereert dat de markten klaar zijn voor de “spil” – maar zouden ze te ver kunnen extrapoleren?

Deze week is de release van Oplossen voor 2023ons jaarlijkse vooruitblik op de thema’s die volgens ons volgend jaar prominent in de markten zullen staan.

Ons openingsthema brengt drie ideeën over. De eerste is dat we denken dat er in de komende 12 maanden waarschijnlijk pieken zullen zijn in inflatie, beleidsverkrapping, obligatierendementen en marktvolatiliteit; en dalen in BBP-groei, winstgroei en marktwaarderingen.

We bevinden ons in een landschap van verschillen en potentiële scharnierpunten. Hoe ver kan inflatie (en de reactie van centrale banken) afwijken van economische groei? Hoeveel moet de inflatie dalen voordat monetaire beleidsmakers draaien, wat op zijn beurt de basis legt voor de risicobereidheid en groei om te draaien?

De uitbundige reactie op de koeler dan verwachte Amerikaanse krantekoppen en kerninflatiegegevens van afgelopen donderdag suggereert dat de markten klaar zijn voor deze potentiële scharnieren. Ze springen op elk teken ervan en lijken bang te zijn voor een substantiële herconvergentie.

Terug naar het “Oude Normaal”

Maar dat brengt ons bij ons tweede idee. We zien de slinger niet terugslaan naar het ‘nieuwe normaal’ van na 2008. We anticiperen meer op een ‘oud normaal’ van vóór 2008 of zelfs vóór 2000, gekenmerkt door verminderde globalisering, met inflatie, tarieven en de kapitaalkosten die structureel hoger zijn en de waarderingen van activa structureel lager.

Dat betekent dat wij van mening zijn dat de markten te veel extrapoleren van de inflatiegegevens van vorige week, waarbij de mogelijkheid wordt verdisconteerd dat de inflatie voor langere tijd tussen de 3-4% blijft hangen.

Meer in het algemeen leidt het rechtstreeks naar ons derde idee. Omdat de inflatie en de tarieven in 2022 snel naar boven zijn bijgesteld, en omdat er nog steeds zoveel wordt verwacht dat er binnenkort een spil zal plaatsvinden en ons weer zal convergeren naar de normen van na 2008, denken we dat de impact van hogere inflatie en hogere tarieven slechts net begonnen.

verbinding verbreken

Neem bijvoorbeeld nog een divergentie die rijp lijkt voor een spil: het monetaire beleid van Japan staat los van het grootste deel van de rest van de wereld.

De Bank of Japan houdt niet alleen vast aan de negatieve korte rente, maar koopt ook nog steeds langlopende staatsobligaties als onderdeel van haar beleid van ‘yield-curve control’. Als gevolg daarvan is de yen gezonken tot een dieptepunt in 30 jaar. Beleidsmakers van centrale banken hebben hun bezorgdheid geuit over een “grote overschrijding van de inflatie”, die al dicht bij het hoogste punt in 30 jaar ligt. Bovendien hebben ze letterlijk geen obligaties meer om te kopen op de drie punten op de rentecurve die ze nastreven.

Desalniettemin, als de Amerikaanse inflatiedruk van afgelopen donderdag de Federal Reserve in staat zou stellen als eerste te draaien, zal de Bank of Japan misschien toch niet hoeven te draaien.

Onze kijk op de Amerikaanse inflatie stemt ons minder hoopvol. Hoewel de timing moeilijk vast te stellen is, denken we dat de Bank of Japan een ommezwaai zal moeten maken en, net als de beleidsmakers zelf, denken we dat dit ontwrichtend kan zijn.

anticipatie

Het monetaire beleid van Japan kan alleen houdbaar zijn als het terugkeert naar het ‘nieuwe normaal’ van na 2008. En we denken dat dat geldt voor heel wat regeringen, bedrijven en individuen die in de loop van een decennium gewend zijn geraakt aan tarieven die bijna nul zijn.

Het vermogen om structureel hogere rentes op te vangen, zal waarschijnlijk de komende twee jaar van cruciaal belang zijn. De blootstelling van bedrijven aan hogere kosten en hun vermogen om deze door te berekenen, zal waarschijnlijk leiden tot een brede spreiding in marges en aandelenkoersprestaties. En ondanks de volatiliteit die we al in 2022 hebben gezien, kan de onderliggende kwetsbaarheid van markten in deze nieuwe omstandigheden nog steeds verborgen zijn.

Dit is de reden waarom we denken dat beleggers er goed aan doen volgend jaar voorzichtig te benaderen en – zoals we beschrijven in de laatste van onze 10 Oplossen voor 2023 thema’s – oog voor tactische kansen. We denken dat de volatiliteit die wordt gegenereerd door pivots een gunstige achtergrond kan blijven bieden voor wereldwijde macro- en andere handelsgerichte strategieën. Het zou waardekansen kunnen creëren in activa waar wij de voorkeur aan geven voor de lange termijn, zoals inflatiegevoelige activa, particuliere bedrijven en hoogwaardige aandelen en bedrijfskredieten. En naarmate hogere tarieven door het systeem werken, verwachten we steeds meer mogelijkheden om kapitaaloplossingen te bieden tegen aantrekkelijke of zelfs gespannen rendementen naarmate de schuldstructuren worden herwerkt.

Als 2022 wordt beschouwd als het jaar waarin inflatie en rentetarieven zich aanpassen aan de nieuwe realiteit, zal 2023 waarschijnlijk het jaar zijn waarin we ons allemaal aan die aanpassing moeten aanpassen.

Voor het geval je het gemist hebt

 • Consumentenprijsindex China: +2,1% op jaarbasis in oktober
 • China Produceren Prijsindex: -1,3% op jaarbasis in oktober
 • Amerikaanse consumentenprijsindex: +0,4% in oktober maand-op-maand en +7,7% jaar-op-jaar (kern-CPI steeg met 0,3% maand-op-maand en +6,3% jaar-op-jaar)

Waar op te letten?

 • Maandag 14 november:
  • Japan 3Q 2022 BBP (voorlopig)
 • Dinsdag 15 november:
  • Amerikaanse producentenprijsindex
  • BBP eurozone 3Q 2022 (tweede voorlopig)
 • Woensdag 16 november:
  • NAHB Woningmarktindex
  • Detailhandel in de VS
 • Donderdag 17 november:
  • Amerikaanse huisvestingsstarts en bouwvergunningen
  • Japanse consumentenprijsindex
 • Vrijdag 18 november:

– Beleggingsstrategiegroep

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en niets hierin vormt investerings-, juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies. Dit materiaal is algemeen van aard en is niet gericht op enige categorie beleggers en mag niet worden beschouwd als geïndividualiseerd, een aanbeveling, beleggingsadvies of een suggestie om deel te nemen aan of af te zien van enige beleggingsgerelateerde handelwijze. Beleggingsbeslissingen en de geschiktheid van dit materiaal moeten worden genomen op basis van de individuele doelstellingen en omstandigheden van een belegger en in overleg met zijn of haar adviseurs. Informatie wordt verkregen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar er is geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid ervan. Alle informatie is actueel op de datum van dit materiaal en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het kantoor, zijn werknemers en adviesaccounts kunnen posities bekleden van alle besproken bedrijven. Het is mogelijk dat de geuite meningen of meningen niet die van het bedrijf als geheel weerspiegelen. De producten en diensten van Neuberger Berman zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden of voor alle soorten klanten beschikbaar. Verwijzingen naar sites van derden zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en impliceren geen goedkeuring, goedkeuring, onderzoek, verificatie of monitoring door Neuberger Berman van enige inhoud of informatie op dergelijke sites of toegankelijk vanaf dergelijke sites.

Beleggen brengt risico’s met zich mee, waaronder mogelijk verlies van hoofdsom. Beleggingen in hedgefondsen en private equity zijn speculatief en brengen een hoger risico met zich mee dan meer traditionele beleggingen. Beleggingen in hedgefondsen en private equity zijn alleen bedoeld voor ervaren beleggers. Indexen worden niet beheerd en zijn niet beschikbaar voor directe belegging. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

Dit materiaal wordt in beperkte mate uitgegeven via verschillende wereldwijde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Neuberger Berman Group LLC. Bezoek www.nb.com/disclosure-global-communications voor de specifieke entiteiten en jurisdictiebeperkingen en -beperkingen.

De naam en het logo “Neuberger Berman” zijn gedeponeerde dienstmerken van Neuberger Berman Group LLC.

© 2009-2022 Neuberger Berman Group LLC. Alle rechten voorbehouden.

Oorspronkelijke post

Opmerking van de uitgever: De samenvattende opsommingstekens voor dit artikel zijn gekozen door de redactie van Seeking Alpha.

Plaats een reactie